INBO in een dynamisch interactiemodel (NB 03-19)

Sinds 2017 werken we op het INBO in een vlakke structuur met zelforganiserende teams.

Gaandeweg ontwikkelde zich een dynamisch interactiemodel waarin we sterk inzetten op dialoog, resultaten en ondersteuning.

We spreken van zelforganiserende teams in plaats van zelfsturende. Er is geen middenkader meer, maar wel een managementteam dat het wat bepaalt: welke resultaten ze van de teams verwachten. De teams bepalen zelf hoe ze de taken aanpakken.

We love interaction

Interactie en dialoog vormen het belangrijkste speerpunt van onze aanpak. Voor elke beslissing vragen we inspraak aan alle betrokkenen. Als organisatie nemen we samen stappen vooruit: er is constant interactie in teams, over teams heen en met het managementteam. We werken dus niet bottom-up en top-down, maar op een circulaire manier. Iedereen kan een goede invalshoek aanbrengen en zo ontstaat er veel draagvlak.

Focus op resultaten

Op het INBO werken we resultaatgericht. We volgen de resultaten op in digitale systemen.
Het maakt dan niet veel meer uit waar en wanneer mensen werken, als ze hun resultaten maar halen. Daarom kunnen onze medewerkers ook thuiswerken en flexibel omgaan met hun werktijd.

Ondersteuning op maat

Medewerkers en teams groeien in onze manier van werken, elk op hun eigen ritme. We ondersteunen hen op basis van hun specifieke noden. Zo organiseren we bijvoorbeeld opleidingen rond open feedback en bieden we sjablonen aan voor de teamevaluatie.

No more change (management)!

Op die manier ontwikkelt onze organisatie zich steeds verder. We spreken niet meer van verandering, omdat continue ontwikkeling vervat zit in ons model en aanpassingen als normaal aanvoelen. Weg met verandermoeheid!

Meer weten over INBO’s dynamisch interactiemodel? Bekijk onze website of neem contact op met Irina De Landtsheer, HR manager of met Sandra Van Waeyenberge, communicatieverantwoordelijke.

schema interacties

Thema 
Feedback