Hoe het Voerense landschap vrijwaren? (NB 10/17)

covers van de vijf Voeren-rapportenHet INBO, VLM, ILVO  en VITO hebben een eerste reeks van vijf rapporten* gepubliceerd in een langlopend onderzoek met als doel het bedreigde unieke Voerense landschap te vrijwaren voor de toekomst.

Voeren is bekend voor zijn aantrekkelijke landschap en trekt het hele jaar door bezoekers. Naar Vlaamse normen herbergt Voeren een hoge biodiversiteit. Het typische landschap dat Voeren zo uniek maakt, is echter bedreigd.

Dit komt in de eerste plaats omdat de traditionele melkveehouderij die het landschap heeft gevormd, gebruikt en beheerd, onder druk staat. De gemiddelde Voerense landbouwer is 55 jaar, en voor jonge landbouwers is een bedrijfsovername een riskante onderneming. Dit betekent dat er in de komende 10 jaar heel wat bedrijfs- en landschapsveranderingen te verwachten zijn. Percelen van stoppende landbouwers worden namelijk vaak omgezet naar akkers of paardenweiden. Deze landschapsveranderingen zullen gevolgen hebben voor toerisme, leefkwaliteit, biodiversiteit en erosie- en overstromingsrisico.

Om het tij te keren, hebben de gemeente Voeren, het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, bovenlokale administraties, en verschillende lokale spelers de handen in elkaar geslagen en een overlegorgaan opgericht (de ‘Projectgroep Voeren’). In het kader van het VLM  Plattelandsonderzoek hebben INBO, ILVO en VITO Voeren als casus gekozen omdat het een typische plattelandsgemeente en omdat er een  actieve intersectoriële overlegstructuur aanwezig is.

In de tweede fase van het project zullen geïntegreerde oplossingsstrategieën worden voorgesteld.

Francis Turkelboom, Dieter Mortelmans, Marijke Thoonen en Lieven Desmet

*De rapporten presenteren een grondige analyse van de huidige toestand van het Voerense landschap en hoe de belanghebbenden die toestand ervaren:

Feedback