Hoe creëer je een draagvlak voor ecoducten? (NB 12-18)

De constructie van ecoducten over transportwegen, om natuurgebieden met elkaar te verbinden voor lokale fauna‐soorten, is een van de zichtbare en grotere ontsnipperingsmaatregelen van de Vlaamse overheid. Uit de praktijk blijkt dat ecoducten regelmatig in vraag worden gesteld en dat de realisatie moeizaam verloopt. Het realiseren van een ecoduct is een intersectoraal proces met een hoge verscheidenheid aan actoren en belangen. Dit maakte de realisatie van zulke projecten complex en heeft in diverse gevallen tot weerstand geleid. De realisatie van een ecoduct loopt hierdoor vaak vertraging op en kan draagvlak verliezen of heeft moeilijkheden om draagvlak op te bouwen.

Het INBO voerde een casusonderzoek uit om de opgedane kennis en ervaringen van drie gerealiseerde ecoducten te vertalen in leerpunten voor realisatieprocessen van toekomstige ecoducten. De geleerde lessen kunnen het proces van lopende en nieuwe ontsnipperingsprojecten ondersteunen omdat knelpunten in een vroeg stadium herkend en aangepakt kunnen worden, en ze kunnen zorgen voor een project met een breed draagvlak.

Hoofdaanbeveling is om te investeren in een contextanalyse (wie zijn de belanghebbenden en wat is hun perceptie over een mogelijk ecoduct?) voor het proces start. Zo krijg je inzicht in de context waarin het ecoduct gerealiseerd wordt, en heb je de mogelijkheid om een proces op maat te maken.

Andere aanbevelingen:

  1. Vergroot de participatieve ruimte om medezeggenschap te creëren bij relevante actoren.
  2. Creëer ecologische en/of maatschappelijke meerwaarde voor de betrokken partijen, of op zijn minst geen (of zo weinig mogelijk) negatieve impact.
  3. Bouw een ondersteunend netwerk met brugorganisaties en administraties op.
  4. Pas goede procespraktijken toe om onder andere sociaal leren te stimuleren (actoren leren van elkaar door in interactie te gaan).
  5. Zet een natraject op om het draagvlak te behouden om bv. actoren op de hoogte te houden van ontwikkelingen, monitoring, ...

Michael Leone

Meer lezen? Leone, M., Simoens, I., Turkelboom, F. & Verheyden, W. (2017). Realisatie van ecoducten in Vlaanderen: procesmatige leerpunten voor toekomstige projecten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.11579144). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback