Het lot van trekvissen in het Albertkanaal (NB 09-19)

Naast schepen kunnen ook vissen het Albertkanaal als shortcut tussen het stroomgebied van de Maas in Wallonië en de Noordzee gebruiken. Een vissoort die in zijn leven één keer terug naar zee moet, is paling. Paling plant zich voort in de Sargassozee en hoe efficiënter hij daar geraakt, des te groter zijn voortplantingssucces. Gebruikt de paling het Albertkanaal, en zo ja, is dat efficiënt?

We onderzochten tussen 2013 en 2017 in het Waalse deel van de Maas en het Albertkanaal het migratiegedrag van een honderdtal palingen aan de hand van één- en tweedimensionale akoestische telemetrie. De studie toont dat paling zowel via de Maas als via het Albertkanaal naar zee wil, maar dat slechts 17% van de dieren die langs het Albertkanaal migreert, het Schelde-estuarium (vaak met vertraging) bereikt.

De dieren worden opgehouden aan de sluiscomplexen en vertonen een lage migratiesnelheid in de kanaalpanden ertussen. Het gedrag aan de sluizen in Ham toont dat ze vaak meerdere pogingen moeten ondernemen om een sluiscomplex te passeren. Dit onderbouwt het vermoeden dat ze gedesoriënteerd of beschadigd kunnen raken wanneer ze in de vulopeningen van de sluis terechtkomen.

Ine Pauwels

Studie uitgevoerd door doctoraatsstudenten Pieterjan Verhelst en Jenna Vergeynst en team Aquatisch Beheer van het INBO, in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik en mee mogelijk gemaakt door LifeWatch.

Meer lezen: Vergeynst J., Pauwels I.S., Baeyens R., Coeck J., Nopens I., De Mulder T. & Mouton, A.M. 2018. The impact of intermediate-head navigation locks on downstream fish passage. River Research and Applications: 1-12 | Verhelst P., Baeyens R., Reubens J., Benitez J.P., Coeck J., Goethals P.L.M., Ovidio M., Vergeynst J., Moens T., Mouton A.M. 2018. European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration behaviour in a highly regulated shipping canal Fisheries Research 106: 176-184

Feedback