Herten vlogen van Italië tot bij ons (NB 07-19)

Om een beter inzicht te krijgen in de huidige geografische verspreiding van bepaalde soorten, moet je al eens naar het verleden kijken. Via genetische merkers en distributiemodellen kan je zo de historische processen ontrafelen die naar de huidige situatie leidden. We voerden dergelijke fylogeografische studie uit op vliegend hert, een imposante keversoort die momenteel zeldzaam is in België. Vliegend hert heeft de reputatie een weinig mobiele soort te zijn, maar in historische tijden heeft het, weliswaar over duizenden jaren heen, een lange afstand afgelegd.

Uit de studie, met stalen verzameld over heel Europa, blijkt dat tijdens de laatste ijstijd enkele Zuid-Europese regio’s, zoals Centraal-Italië en het noordwesten van Griekenland, als toevluchtsoorden fungeerden.

Na de ijstijd veranderde het klimaat en kwam er noordelijker opnieuw meer habitat beschikbaar. Voornamelijk vanuit Italië begon een kolonisatie naar de rest van Europa. De Griekse kevers bleven daarentegen ter plekke. Mogelijk was er ook een geschikt refugium in Zuid-Frankrijk en noordelijk Iberia wanneer we naar de distributiemodellen kijken voor die tijd.

Karen Cox , Arno Thomaes

Meer lezen: Cox K., McKeown N., Antonini G., Harvey D., Solano E., Van Breusegem A., Thomaes A. (2019). Phylogeographic structure and ecological niche modelling reveal signals of isolation and postglacial colonisation in the European stag beetle.

Feedback