Groenknolorchis: ecologie en potenties in Vlaanderen in kaart gebracht (JB-14)

Het Westhoekreservaat in De Panne en het duinengebied Ter Yde in Oostduinkerke zouden geschikte groeiplaatsen kunnen zijn voor de Europees beschermde groenknolorchis. In het binnenland komt het natuurreservaat Het Torfbroek in Kampenhout en het Buitengoor in Mol naar voor als potentiële groeiplaatsen. Nu bevindt 99% van de totale Belgische populatie van deze met uitsterven bedreigde plant zich in de Waaslandhaven. Verder komen nog een tiental exemplaren voor in de omgeving van het Buitengoor in Mol. Om de soort en potentiële standplaatsen beter te kunnen beschermen in Vlaanderen brachten we de ecologische randvoorwaarden voor de soort in kaart en selecteerden en evalueerden aan de hand hiervan potentieel geschikte standplaatsen elders in Vlaanderen.

We selecteerden op basis van vegetatieopnamen in Nederland, België en Noord-Frankrijk de typische standplaatsen en de typische begeleidende soorten. In de populatie in de Waaslandhaven werd aan de hand van de standplaatshoogte van de individuen, de overleving van de individuen en de grondwaterfluctuaties de range van de soort t.o.v. het grondwaterpeil bepaald. Dit en eveneens de chemische kenmerken van het grondwater werden indien mogelijk vergeleken met standplaatsen in het buitenland.

Wouter Van Landuyt

Meer weten? Van Landuyt W., Gyselings R., T’jollyn F., Vanden Broeck A. (2014). Groenknolorchis (Liparis loeselii) in Vlaanderen: ecologie, populatiedynamica en potenties. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2014 (INBO.R.2014.29423207). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback