Grauwe abeel: een pionier met toekomst, eindelijk op de Lijst van Aanbevolen Herkomsten (NB 05-18)

Grauwe abeel is een interessante boomsoort bij eerste bebossingen en bij herbebossingen: hij heeft een sterke groeikracht met snelle biomassaopbouw, de kroon is lichtdoorlatend en het bladstrooisel vormt een milde humus. Toch stonden er tot nu geen erkende herkomsten van grauwe abeel op de Vlaamse Lijst van Aanbevolen Herkomsten.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar geschikt plantenmateriaal van grauwe abeel, zamelde het toenmalig IBW (nu INBO) tussen 1999 en 2003 plantenmateriaal in over heel Vlaanderen. We prospecteerden oud-bosplaatsen om genotypes te verzamelen die bij voorkeur al lang aanwezig waren in Vlaanderen en als ingeburgerd konden worden beschouwd.

We vermeerderden het plantenmateriaal in vitro, en met die planten legden we tussen 2003 en 2008 zeven aanplantingen aan, met in totaal 932 bomen van 17 verschillende klonen. Op die manier konden we een kloonselectie realiseren. In 2015 en 2016 voerden we metingen uit naar groei (omtrek en aanwas) en boomvorm (stamvorm, vorken, takhoek, takdikte, stamovaliteit), en werd alles aan een uitgebreide statistische analyse onderworpen. Op basis van deze resultaten selecteerden we uiteindelijk vijf klonen met optimale eigenschappen.

Parallel onderzochten we de gevoeligheid van de klonen voor  bacteriekanker (Xanthomonas populi). Twee te gevoelige klonen vielen af.

Finaal boden we drie resterende klonen ter erkenning aan voor de Lijst van Aanbevolen Herkomsten. Zij krijgen de namen Paulatem, Wissenbeemd en Vorsdonkbos, een verwijzing naar de locaties waar ze ooit verzameld werden.

Linda Meiresonne, Ivy Jansen

Feedback