Gezocht: nieuwe marternetwerkmedewerkers ten zuiden van Leuven (Vlaams-Brabant) (Marternieuws 22)

We zijn op zoek naar nieuwe koeriers in de regio Bierbeek – Oud-Heverlee die dode marterachtigen willen transporteren naar het dichtstbijzijnde stockeerpunt in de Prosperdreef in Bierbeek (depot ANB). Prioritair in te zamelen zijn das, boommarter, bunzing, exoten zoals wasbeer, Amerikaanse nerts en wasbeerhond en andere zeldzaamheden zoals otter en wilde kat. Steenmarters hoeven niet meer ingezameld te worden indien boommarter met zekerheid kan worden uitgesloten. Als er twijfel over de soort bestaat is inzamelen uiteraard wel aan de orde. Een foto doorsturen is ook altijd welkom.

Wij bezorgen u een vergunning om dode marterachtigen en andere dieren te vervoeren. Als koerier komt uw naam en telefoonnummer op de marternetwerklijst op onze website. Je kan dus opgebeld worden door waarnemers met de vraag om een kadaver op te halen. Kandidaten kunnen zich melden via mail.

Feedback