Gentiaanblauwtje genetisch bekeken (JB-16)

>> artikel veilig bodembeheer in Sigmagebieden

 

Het gentiaanblauwtje is een veel bestudeerde dagvlinder met een bijzondere ecologie. Het verspreidingsgebied nam in de twintigste eeuw sterk af. Dit blauwtje komt in België enkel nog voor in natte heidegebieden in de Kempen. Het gentiaanblauwtje was al in 2000 het onderwerp van een Vlaams soortbeschermingsplan, maar de genetische diversiteit is zelden onderzocht.

Een genetische analyse uitgevoerd op Vlaamse en Nederlandse populaties bracht inzicht in de toestand van de huidige populaties, de (meta)populatiestructuur, de overlevingskansen en het verbreidingspotentieel. Aan de hand van de resultaten werden de functionele behoudseenheden afgebakend op basis van vangst-hervangst-technieken, opnieuw onder de loep genomen.

Verbreidingsafstanden waren, zoals verwacht, erg beperkt maar toch tot twee maal groter dan voordien ingeschat op basis van vangst-hervangst-technieken. De meeste Vlaamse populaties zijn heel sterk geïsoleerd en effectieve populatiegroottes zijn doorgaans heel erg laag. De populaties van de Zwarte beek staan onderling wel met elkaar in verbinding en vormen een metapopulatie. Geschikte habitat heeft vooral kans op spontane kolonisatie als het gelegen is binnen een straal van 3 km rond bestaande populaties. Op basis van deze studie werkten we richtlijnen uit voor het behoud van de Vlaamse populaties en eventuele herintroducties.

An Vanden Broeck en Dirk Maes

An Vanden Broeck, Dirk Maes, Andreas Kelager, Irma Wynhoff, Michiel F. WallisDeVries, David R. Nash, J. Gerard B. Oostermeijer, Hans Van Dyck, Joachim Mergeay, Gene flow and effective population sizes of the butterfly Maculinea alcon in a highly fragmented, anthropogenic landscape, Biological Conservation, Volume 209, May 2017, Pages 89-97, ISSN 0006-3207, http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2017.02.001

Gentiaanblauwtje (foto INBO)

Een gentiaanblauwtje na bemonstering voor genetisch onderzoek. Het verwijderen van een klein vleugelstukje brengt geen vitale schade toe aan de vlinder. (foto INBO)
 

 

Feedback