Genetische karakterisatie van de 17e‐eeuwse lindendreef bij de abdij van Tongerlo (NB 03/16)

De bomen van de toegangsdreef van de Norbertijnenabdij in Tongerlo zijn Hollandse linden (Tilia x europaea) die werden aangeplant in 1676 of 1677. Het is de allerlaatste 17e-eeuwse Hollandse lindendreef van de Lage Landen. De meeste bomen zijn nog in heel goede conditie, maar zoals vaak bij veteraanbomen van deze leeftijd, zijn sommige stammen en takken hol geworden door houtrot. Alle oude bomen worden zo lang mogelijk behouden door o.a. snoeiwerken, maar op termijn moet ook aan restauratie gedacht worden.

Het INBO onderzocht in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed de genetische aspecten. Daaruit bleek dat om het oorspronkelijk karakter van de dreef te behouden, een eventuele restauratie best gebeurt met vegetatief opgekweekt plantsoen van de originele bomen in plaats van met handelsplantsoen.

Het INBO onderzocht de genetische identiteit van de bomen en vergeleek deze met andere 17e‐ en 18e‐eeuwse linden, linden uit arboreta en recent handelsplantsoen. De oude bomen uit de lindendreef behoren grotendeels tot eenzelfde klonale groep. Ook enkele andere 17e‐ en 18e‐eeuwse Hollandse linden uit Vlaanderen en Nederland behoren tot deze klonale groep.
Ze verschillen echter duidelijk van recent handelsplantsoen van Hollandse linde dat heel erg beperkt is in genetische diversiteit en hoofdzakelijk één kloon bevat, namelijk ‘Pallida’ (syn. ‘Koningslinde’).

An Vanden Broeck
Koen Smets (agentschap Onroerend Erfgoed)

Meer lezen: Vanden Broeck A., Cox K., Mergeay J. (2016). Genetische karakterisatie van de 17e-eeuwse lindendreef bij de abdij van Tongerlo (Westerlo). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.11365151).Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

Feedback