Gedragen gezenderde meeuwen zich anders? (NB 07/18)

Het INBO gebruikt steeds vaker gps-zenders om bepaalde dieren (meeuwen, bruine kiekendieven, bevers, …) gedurende lange periodes te volgen. Maar je kan je afvragen of de aanwezigheid van een zender, hoe discreet en licht ook, er niet voor zorgt dat zo’n dier zich anders gaat gedragen, en je dus onbetrouwbare en niet-representatieve resultaten krijgt.

We vergeleken daarom de groei van kuikens van de kleine mantelmeeuw, een typisch opportunistische soort, in verschillende situaties. We volgden de evolutie van een twintigtal zeer vergelijkbare nesten in Zeebrugge en Vlissingen-Oost waarbij de onderzochte meeuwen zich alleen onderscheidden door het al dan niet dragen van een gps-zender. We bekeken situaties zonder gezenderde ouderdieren, met één gezenderde ouder en met beide ouders gezenderd.

Het feit dat we na twee jaar geen negatieve invloeden in grootte en gewicht van de kuikens konden vaststellen wijst sterk in de richting dat het foerageergedrag van de kleine mantelmeeuw niet beïnvloed wordt door het al dan niet dragen van een zender.

Dat opent perspectieven om ook andere aspecten van het gedrag van de meeuw aan de hand van zenders te gaan bestuderen.

Eric Stienen

>> Lees het integrale artikel

Feedback