Fraaie waterwaaier ongenode gast (NB 05-17)

In 2013 vond een INBO-medewerker een grote populatie waterwaaier in een gracht bij het Wallenhof in Sint-Pauwels (Oost-Vlaanderen). Deze gracht, deel van een beschermd dorpsgezicht, is de enige bekende groeiplaats van de soort in België. Waterwaaier is een ondergedoken, wortelende plant van stromend en stilstaand zoet water uit subtropisch tot gematigd Noord- en Zuid-Amerika. Vanwege haar sierlijke, fijn ingesneden blaadjes wordt ze vaak gebruikt als aquariumplant. Vermoedelijk is een aquarium of tuinvijver ook de bron van deze populatie, getuige ook de vergezellende goudvissen.

Waterwaaier staat op de lijst van voor Europa zorgwekkende invasieve exoten, en mag niet meer verkocht worden. In Nederland is ze ondertussen wijd verspreid en bezorgt ze waterbeheerders kopzorgen doordat ze de volledige waterkolom snel kan opvullen. Op dit moment verwachten we weinig of geen impact op de biodiversiteit van de gracht in Sint-Pauwels en zorgt de plant er ook niet voor andere problemen. Toch houdt haar aanwezigheid een risico in op nieuwe populaties: van hieruit kan de soort zich immers verder verspreiden.

Met het oog op een snel en effectief optreden, maakte het INBO een beslissingsschema om waterwaaier duurzaam uit te roeien. Tijdelijk droogleggen van de gracht en verwijdering van slib en planten, gevolgd door zorgvuldige nazorg tegen hergroei, zijn hier het meest aangewezen. Door het geïsoleerd karakter van de groeiplaats is de kans op een succesvolle uitroeiing groot. Tijdens de werken is het van belang het materiaal steeds goed te reinigen. Zo vermijd je  dat plantfragmenten verspreid worden en nieuwe populaties zich vormen. Het verwijderde plantmateriaal moet veilig verwerkt worden omdat het tijdelijk uitdrogen goed kan overleven. Het is ook zinvol om de omwonenden te informeren over de risico’s van het in de natuur dumpen van overtollige aquarium- en vijverplanten.

Tim Adriaens,  Luc Denys 

Meer lezen? Scheers K, Denys L, Packet J, Adriaens T (2016) A second population of Cabomba caroliniana Gray (Cabombaceae) in Belgium with options for its eradication.  BioInvasions Records 5, 227-232. Open access, doi: http://dx.doi.org/10.3391/bir.2016.5.4.06

Waterwaaier (foto INBO)

Waterwaaier (fot INBO)

Feedback