ExotenNet spreekbuis praktijkgemeenschap exotenbeheerders (NB 05-18)

Exotenbeheer krijgt steeds meer aandacht in het terreinbeheer en de beleidsinitiatieven volgen elkaar snel op. In maart 2018 verscheen het eerste nummer van ExotenNet, een e-nieuwsbrief rond uitheemse soorten en hun beheer. De nieuwsflash wil informeren over het beheer van en beleid rond uitheemse, invasieve fauna en flora. Nieuw opgedoken exoten, problematische soorten om naar uit te kijken, recent onderzoek, nieuwe gelukte of mislukte beheertechnieken, aankondigingen van interessante netwerkmogelijkheden, opleidingen enz. komen aan bod. We gebruiken gedocumenteerde case studies van exotenbeheer als kapstok.

Terreinbeheerders raadplegen weinig wetenschappelijke tijdschriften of hebben er geen toegang toe. Kennisoverdracht moet dus via andere kanalen gebeuren, zoals via praktijkdagen en nieuwsbrieven. Beheer moet onderbouwd zijn met goede wetenschap, maar vaak is er een mismatch tussen het gevoerde onderzoek en de kennis die op het terrein nodig is. Beheerders verwachten op maat gesneden, praktisch toepasbare informatie over methodes en hun effectiviteit, maar toegepast onderzoek naar exotenbeheer is voorlopig nogal schaars.

Een actieve praktijkgemeenschap, waarin terreinbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers elkaar kunnen vinden, kan de kloof tussen onderzoek en beheer helpen verkleinen. Beleidsmakers leren er bij over de implementatie op het terrein en onderzoekers leren de noden kennen en brengen hun kennis waar ze nodig is. Terreinbeheerders kunnen er kennis uitwisselen over goede beheerpraktijken. ExotenNet wil hieraan bijdragen. Iedereen kan bijdragen op het redactieadres exoten@oost-vlaanderen.be.

ExotenNet  wordt gecoördineerd door Ecopedia en Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw, en krijgt medewerking van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, de Dienst Waterlopen Provincie Oost-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv. We hopen dat ook andere openbare besturen of organisaties actief in exotenbeheer zich zullen aansluiten.

Tim Adriaens

>> Redactieadres

>>Aanmelden voor de nieuwsbrief

Thema 
Feedback