Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Exotenbeheerders en wetenschappers stellen samen beheerdoelen op (NB 05-19)

De Europese Verordening ter preventie en beheer van invasieve uitheemse soorten, verplicht lidstaten beheerdoelstellingen vast te leggen voor een set van invasieve exoten (de “Unielijst”). Maar omdat budgetten voor exotenbeheer beperkt zijn, moet beheer op het terrein haalbaar en zinvol zijn, en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd. Beslissingen hierover moeten transparant genomen worden en gedragen zijn door de terreinbeheerders.

Op 19 december 2018 organiseerden het INBO, DEMNA, het Nationaal Secretariaat Invasieve Uitheemse Soorten en het Belgisch Biodiversiteitsplatform een workshop met beheerders en onderzoekers rond risicobeheer voor de exoten op de Unielijst. Deze workshop maakt deel uit van een gestructureerde, participatieve besluitvorming ter ondersteuning van de implementatie van de EU Verordening invasieve exoten. Het INBO werkte mee aan het opstellen van beheerscenario’s, die door een panel van 40 experten geëvalueerd werden. Deze gestructureerde evaluatie gebeurde op basis van diverse criteria zoals de inschatting van de effectiviteit, praktische haalbaarheid, kostprijs, draagvlak, neveneffecten van beheer, dringendheid van beheer en de kans op nieuwe introducties.

Tijdens de workshop werden deze beheerscenario’s getoetst aan de praktijkervaring van de terreinbeheerders. Hieruit werd voor alle soorten een beheeraanbeveling gepuurd.

Tim Adriaens

>> Presentaties & survey

Feedback