Exotenaanpak in Vlaamse bossen bij de strengste van Europa

In het kader van de COST actie NNEXT (Non-native tree species for European forests: experiences, risks and opportunities) werkte het INBO mee aan een grote Europese studie in 40 landen naar het exotenbeleid in bossen. Uit de studie bleek dat Vlaanderen wat betreft de beperkingen op het gebruik van uitheemse boomsoorten tot de strengste regio’s van Europa behoort.

Uitheemse boomsoorten in bossen zijn vaak een controversieel onderwerp. Moeten we ze mijden en actief verwijderen, of omarmen en anticiperen op klimaatwijziging door het aanplanten van soorten uit andere klimaatzones? Gaan we grote zaadbomen van een invasieve soort rigoureus kappen of laten we die statige Amerikaanse eik met vleermuiskolonie ongemoeid? Sommige exotische boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, douglas en robinia werden lang geleden aangeplant en zijn niet meer weg te denken uit Europese bossen.

Verschillende legale instrumenten regelen het gebruik van uitheemse en invasieve soorten in bosbouw en voor aanplant in openbare en beschermde bossen. Zo mogen inheemse boomsoorten niet vervangen worden door uitheemse (stand-still), en moeten homogene uitheemse bestanden omgevormd worden naar meer gemengde bosbestanden. Invasieve boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, hemelboom of robinia mogen niet meer actief aangeplant worden, ook niet voor boslandbouw. Daarnaast kan je enkel subsidies krijgen voor bosaanplantingen met inheemse boomsoorten. Ook zonder goedgekeurd bosbeheerplan vereist elke aanplant van uitheemse boomsoorten in Vlaanderen een vergunning.

De studie legt grote verschillen en inconsistenties bloot in de Europese omgang met uitheemse soorten in bossen. Ze pleit voor betere richtlijnen voor bosbeheerders en administraties.

Kris Vandekerkhove, Tim Adriaens

Meer lezen: Mapping the patchy legislative landscape of non-native tree species in Europe

 

Feedback