Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Europese ‘standaardgegevensformulieren’ voor Vlaanderen geüpdatet (NB 07/16)

De ‘standaardgegevensformulieren’ (SGF) zijn een onderdeel van een Europese databank met informatie over alle Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Naast algemene informatie over elke Speciale Beschermingszone bevatten de SGF een algemene ecologische beoordeling die de betekenis van het gebied voor de instandhouding van de betrokken habitattypen en -soorten weergeeft.

In 2011 is de inhoud en structuur van deze formulieren reeds aangepast. De lidstaten werden verplicht om tegen eind 2015 de SGF te vervolledigen en waar nodig te actualiseren. Ook de aanwijzing van de Speciale Beschermingszones in 2014 maakt het noodzakelijk deze informatie te actualiseren.

De EU maakt de informatie toegankelijk via hun dataviewer http://natura2000.eea.europa.eu/# (zoom in op een gebied en klik er met de muis op tot u ‘standard data forms’ kan aanklikken).

Deze gegevensformulieren zijn ook toegevoegd aan het INBO-rapport dat bij de update hoort. Het rapport bevat de achterliggende methodologie en de synthese van de resultaten. Excel-tabellen in de bijlage geven de gebruiker de mogelijkheid om de ecologische informatie van deze SGF op een snelle manier te ordenen, bv. per gebied, soort, soortengroep of habitattype.

Desiré Paelinckx

cover actualisatierapportMeer lezen: Louette G., De Knijf G., Anselin A., Devos K., Vermeersch G., Pollet M., Van Hove M. & Paelinckx D. (2015). Actualisatie van de Europese standaardgegevensformulieren voor Vlaanderen in uitvoering van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2015. 7125262. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 35 pp + bijlagen. (dit rapport is een deel van de download hieronder)

>> Download het rapport en bijlagen (ZIP-bestand) 

 

 

Feedback