Een woelig jaar voor bomen… ook in het bosvitaliteitsmeetnet (NB 11-19)

Extreme weersomstandigheden hebben een negatieve invloed op bomen en bossen. De droge en warme zomers van de afgelopen jaren kwamen geregeld in de pers. Bomen verzwakten of stierven af, jonge aanplantingen hadden het extra moeilijk. Na de droogte van 2018 volgden hier en daar opvallende schorskeveraantastingen, met sterfte van (naald-)bomen tot gevolg.

Hevige stormen veroorzaakten dit jaar aanzienlijke schade, onder meer op 10 maart en 4 juni. Tijdens de jaarlijkse kroonbeoordelingen stelden we vast dat 44% van de bezochte bospercelen door storm getroffen was. Bomen waarvan meer dan 50% van de kroon afgebroken is, worden bij internationale afspraak niet meer in de bosvitaliteitsinventaris opgenomen. In 15% van de proefvlakken werden bomen uit de jaarlijkse steekproef geweerd. Het aandeel steekproefbomen dat op die manier uit de inventaris verdween, bedroeg in 2019 1,6%, wat zelden voorkomt.

De schade werd in alle Vlaamse provincies vastgesteld. Zowel naaldbomen als loofbomen waaiden om (windval), kraakten af (stambreuk) of verloren een groot deel van hun kroon (kroonbreuk). Tijdens de wintermaanden zijn naaldbomen gevoeliger voor storm omdat ze hun naalden behouden en dus meer wind vangen. De storm van 10 maart 2019 was echter zo hevig dat zowel loofbomen als naaldbomen omwaaiden of afkraakten, zowel binnen als buiten de bossen.

Geert Sioen

>> Project Bosvitaliteitsmeetnet

>> Internationaal programma bossenmonitoring ICP Forests

Feedback