Een lastige zomer voor de beuk (NB 10/18)

Tijdens de zomervakantie kwamen er meer en meer berichten over droogteverschijnselen in bos- en natuurgebieden. Verwelkende en verdorrende planten en struiken zag je zowat overal. De droogte trof verschillende boomsoorten, en de soort die misschien het vaakst in de media kwam was de beuk. Op plaatsen met alleenstaande bomen, langs straten en in dreven, parken of bosranden kon je beuken met opvallend ijle kronen zien. Maar waren de effecten van droogte en hitte ook merkbaar middenin de bospercelen?

Het INBO voert jaarlijks tijdens de zomermaanden de Vlaamse bosvitaliteitsinventaris uit. De meeste beuken in het meetnet worden begin juli beoordeeld. We herhaalden de waarnemingen eind september op 7 locaties voor 94 beuken. We stelden daarbij een significante achteruitgang van de gezondheidstoestand vast. Er was begin juli nauwelijks bladverkleuring, in de tweede helft van september was de verkleuring algemeen. De toename van het bladverlies was niet overal zichtbaar. Bovendien produceerden de beuken in 2018 veel zaad en dit ging vanzelf al gepaard met een ijlere bladbezetting.

De herhaling van de kroonbeoordeling bevestigt dat de aanhoudende droogte ook beuken in bossen trof. Het bosklimaat milderde weliswaar de hitte, maar de droogte was overal voelbaar. Hoe meer de bomen aan rechtstreeks zonlicht blootgesteld waren, hoe sneller de bladeren verkleurden. Het vallen van de bladeren werd veel vroeger dan normaal ingezet.

Veel bomen ondervinden stress door bodemverharding, beschadigde wortels of aantasting door organismen. Bomen die al moeilijkheden ondervonden, werden de eerste slachtoffers van de droogte. De beuken kunnen nog herstellen van de droogteschade, maar het valt af te wachten hoe goed en hoe snel het herstel zal verlopen. In de lente zal ook blijken welke bomen onvolledig of niet meer uitlopen en definitief verloren zijn.

Geert Sioen, Peter Roskams, Arthur De Haeck

>> Natuurindicator percentage beschadigde bosbomen
>> Internationaal programma bossenmonitoring ICP Forests
>> Diagnosecentrum bosbomen

 

Feedback