Een INBO-doctoraat over spontane bosontwikkeling (NB 03-2020)

De afgelopen decennia werden overal in Europa ‘bosreservaten’ opgericht, waar men het bos volledig spontaan laat ontwikkelen. Het INBO doet al ruim 20 jaar onderzoek in deze reservaten in Vlaanderen. Dat onderzoek gaat over de dynamiek van het bos, zoals de ontwikkeling van dood hout en oude bomen, maar ook over de biodiversiteit die daarmee samengaat. We bekijken onder andere de zwammen en kevertjes die op het dode hout leven, maar ook veranderingen in de kruidlaag. Dat leverde al heel wat nieuwe kennis en opmerkelijke bevindingen op.

Een deel van deze kennis is nu gebundeld in een doctoraatsscriptie (Vandekerkhove, 2019). Zo stelden de onderzoekers vast dat het 50 tot 100 jaar zal duren tot onze reservaten evenveel dood hout bevatten als echte oerbossen, en dat de grote beuken in het bosreservaat van het Zoniënwoud tot de allergrootste van de wereld behoren. Wat die onbeheerde bossen betekenen voor de kruidlaag en voor kevers en paddenstoelen van dood hout, komt ook uitgebreid aan bod. Het proefschrift eindigt met een aantal aanbevelingen voor het bosbeheer zodat de typische soorten van natuurlijke bossen ook in beheerde bossen kansen kunnen krijgen.

Kris Vandekerkhove

Meer lezen? Vandekerkhove, K. (2019). Status and development of old-growth elements and biodiversity during secondary succession of unmanaged temperate forests. Doctoraatsscriptie 2019(1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

Feedback