Een grote sprong voorwaarts: nieuwe Rode Lijst sprinkhanen en krekels (NB 07-17)

Met zijn 17 jaar was de Rode Lijst van de sprinkhanen en krekels in Vlaanderen een van de oudste en nog niet herziene Vlaamse Rode Lijsten. Hoog tijd voor een update dus! Op basis van bijna 120.000 historische en recente verspreidingsgegevens (15% ervan afkomstig van de sprinkhanenwerkgroep Saltabel en 85% van het dataportaal www.waarnemingen.be van Natuurpunt) compileerden we een nieuwe Rode Lijst. Zes uitheemse soorten en vijf soorten die zich nog geen 10 jaar in Vlaanderen voortplanten, werden niet geëvalueerd. Voor het indelen van soorten in Rode-Lijstcategorieën hanteren we sinds 2011 de internationaal aanvaarde IUCN-criteria.

Van de 41 inheemse soorten sprinkhanen en krekels zijn er 6 regionaal uitgestorven (15%), 6 (15%) zijn in meerdere of mindere mate bedreigd (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar), 2 soorten zijn bijna in gevaar en de overige 27 soorten zijn momenteel niet in gevaar. In vergelijking met de vorige Rode Lijst zijn er minder soorten bedreigd dan voorheen, maar aangezien de vorige Rode Lijst met een andere methode is opgemaakt, is een vergelijking tussen beide lijsten moeilijk. In vergelijking met de buurlanden zijn er in Vlaanderen relatief veel soorten verdwenen. Vlaanderen herbergt een gelijkaardig aandeel bedreigde soorten dan Nederland, maar het percentage bedreigde soorten is in Vlaanderen lager dan in Frankrijk, Noordrijn-Westfalen en Europa als geheel.

Met behulp van deze nieuwe Rode Lijst duidden we zogenaamde hot spots aan voor sprinkhanen en krekels in Vlaanderen. Dat zijn gebieden met een groot aantal bedreigde soorten. Verder geven we aanbevelingen voor het gebruik van sprinkhanen en krekels in het natuurbeleid, -behoud en -beheer.

Dirk Maes, Tim Adriaens, Kris Decleer, Bert Foquet, Ruben Foquet, Jorg Lambrechts, Koen Lock en Frederic Piesschaert

verdeling Rode-Lijstcategorieën sprinkhanen: Van de 41 inheemse soorten sprinkhanen en krekels zijn er 6 regionaal uitgestorven (15%), 6 (15%) zijn in meerdere of mindere mate bedreigd (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar), 2 soorten zijn bijna in gevaar en de overige 27 soorten zijn momenteel niet in gevaar.

Van de 41 inheemse soorten sprinkhanen en krekels zijn er 6 regionaal uitgestorven (15%), 6 (15%) zijn in meerdere of mindere mate bedreigd (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar), 2 soorten zijn bijna in gevaar en de overige 27 soorten zijn momenteel niet in gevaar.

Meer lezen? Maes D, Adriaens T, Decleer K, Foquet B, Foquet R, Lambrechts J, Lock K & Piesschaert F (2017). IUCN Rode Lijst van de sprinkhanen en krekels in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (29). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

 

Feedback