Een Europese onderzoeksinfrastructuur voor de opvolging van onze ecosystemen (NB 10/18)

Veel milieudrukken die inwerken op de Vlaamse ecosystemen, zoals luchtverontreiniging of klimaatverandering, spelen ook op Europese of op globale schaal een belangrijke rol. Daarom is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare methoden en gemeenschappelijke databanken, geen overbodige luxe in het langetermijnecosysteemonderzoek.

Het Long-Term Ecosystem Research Network (LTER-Europe) is al sinds 2003 actief in Europa. Tot nu toe was er echter geen perspectief op structurele financiële steun, noch nationaal, noch op Europese schaal. Zo bleef een geïntegreerde en geharmoniseerde aanpak uit. Hier komt nu verandering in want een eerste stap naar meer toegang tot Europese fondsen is gezet. Het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) schuift de Europese onderzoeksinfrastructuur eLTER namelijk naar voren op hun roadmap voor 2018.

De huidige eLTER-onderzoeksinfrastructuur bestaat uit zo’n 250 sites zowel op land als in zoetwaterhabitats. In Vlaanderen  zijn het INBO, het Agentschap Plantentuin Meise, VLIZ, UGent en UHasselt onderdeel van eLTER. Samen met enkele Waalse universiteiten (Université de Liège, UCL) vormen ze het LTER-Belgium netwerk onder de coördinatie van het INBO.

eLTER zal op Europese schaal complexe interacties tussen de verschillende compartimenten in ecosystemen onderzoeken, waarbij observaties en ecosysteemmodellen gecombineerd worden. Het doel is om betere voorspellingen mogelijk te maken van hoe Europese ecosystemen en ecosysteemdiensten zullen evolueren door de klimaatverandering, luchtverontreiniging, verandering in landgebruik, maatschappelijke verandering en andere milieudrukken.

Het Vlaams ecosysteemonderzoek krijgt zo toegang tot een Europees netwerk van onderzoekssites met biotische en abiotische data van hoge kwaliteit, in nauwe samenwerking met andere gerelateerde onderzoeksinfrastructuren (bv. ICOS, LifeWatch, AnaEE, DiSSCo).

Nathalie Cools, Ann Milbau

>> ESFRI Roadmap 2018

>> Long-Term Ecosystem Research in Europe 

>> LTER Belgium

 

Thema 
Feedback