Een duurzaam platteland: do-it-yourself of toch maar beter samenwerken? (JB-17)

Door de grote landschappelijke en institutionele versnippering, is het in Vlaanderen met zijn schaarse open ruimte vaak erg moeilijk om tot een breed gedragen visie of plan voor een gebied te komen. De hindernissen zijn dan ook talrijk: conflicterend landgebruik, lokale actoren die gefocust zijn op hun eigen noden, sectordoelstellingen die elkaar tegenwerken of beperkte lokale capaciteit om complexe processen te begeleiden. Dit heeft niet enkel impact op de verschillende sectoren en het onderling vertrouwen, maar kan ook het goed functioneren van het onderliggende ecosysteem bedreigen.

Om hierop een antwoord te bieden, experimenteerden we op verschillende locaties in Vlaanderen (Genk, Jesseren, Voeren, ...) met een alternatieve aanpak. Lokale actoren werden uitgenodigd om deel te nemen aan participatieve workshops om via ecosysteemdiensten (ESD) te komen tot een gedragen visie.

We hebben gemerkt dat deze werkwijze helpt om meer bewustzijn te creëren over de relatie tussen de maatschappij en haar omgeving, om verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen, om nieuwe oplossingen te genereren en om tot een meer gedragen en transparante besluitvorming te komen.

We identificeerden een aantal factoren om zo’n proces succesvol te maken:

  • het zo vroeg mogelijk in het planningsproces betrekken van alle relevante actoren
  • een neutrale brugorganisatie met sterke facilitatorvaardigheden
  • ecosysteemdienstenkennis die gemakkelijk inzetbaar en communiceerbaar is
  • hervorming van overheidsstructuren en -instrumenten zodat ze geïntegreerde regionale ontwikkeling faciliteren
  • stimulansen voor ambtenaren en actoren om een gezamenlijk gedragen lokaal plan/visie te ontwikkelen
     

Meer informatie is terug te vinden in een procesfiche.

Francis Turkelboom, Wim Verheyden, Sander Jacobs, Michael Leone

Feedback