Ecosysteemdiensten doorgelicht voor ontwikkeling van ambitieus centraal stadspark in Genk (NB 09/15)

Onderzoekers van het team Natuur & Maatschappij van het INBO werkten de voorbije maanden aan een analyse van de Stiemerbeekvallei in Genk. In het kader van het Ecoplanproject zetten we samen met de stad Genk een participatief onderzoek op voor het inventariseren en waarderen van ecosysteemdiensten. De Stiemerbeekvallei vormt een centrale groen-blauwe ader door het centrum van Genk, maar is vandaag nog erg versnipperd en ondergewaardeerd. De stad Genk heeft de ambitieuze doelstelling om, samen met de bewoners, deze vallei te ontwikkelen tot een centrale en multifunctionele stedelijke groenzone.

Samen met de verschillende stadsdiensten en onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Landmaatschappij, werd een groot aantal regulerende, ondersteunende en culturele diensten geïnventariseerd en gewaardeerd. We verzamelden ook enthousiaste en kritische ideeën voor de ontwikkeling van ‘Stadspark Stiemerbeekvallei’.

Deze analyse leverde cruciale input voor de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. In een volgende fase wordt de analyse voortgezet in samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar en de stad Genk. Op de planning staan onder meer een participatieve kartering en waardering van ecosysteemdiensten in de vijf Genkse wijken die het stadspark zal bestrijken.

Door wetenschap, beleid en bewoners te verbinden in actie-onderzoek draagt het INBO bij aan duurzame ontwikkeling in tastbare projecten.

Sander Jacobs

Feedback