Droogte bij zomereik, wintereik en hybriden (NB 03-18)

Modellen voorspellen dat het klimaat in Vlaanderen gemiddeld warmer zal worden en dat dit kan gepaard gaan met langere en intensievere droogteperiodes in de zomer, gevolgd door meer hevige regenval. Uit INBO-onderzoek blijkt dat vooral zomereik in de zomer te lijden zou kunnen hebben onder de verwachte klimaatverandering.

We bootsten dit klimaatscenario na in een serre met nakomelingen van autochtone zomereik, wintereik en hybriden tussen beide, afkomstig van oude hakhoutstoven op de Klaverberg in Opglabbeek. We gaven potplanten in de zomer een bepaalde periode geen water, waarna ze weer volop water kregen. Het percentage planten dat er het loodje bij legde was gelijk voor zomereik en wintereik bij planten van gelijke hoogte. Omdat zomereik een sterkere jeugdgroei kent, stierven er verhoudingsgewijs wel meer zomereiken af. Alle planten die de droogte overleefden, kenden het jaar na de droogte een terugval in hoogtegroei. Deze terugval was groter voor zomereik dan voor wintereik. Hybriden met kenmerken van zomereik (korte bladsteel en korte vruchtsteel) reageerden zoals de zomereiken terwijl de hybriden met lange bladsteel en lange vruchtsteel reageerden zoals de wintereiken.

De resultaten van dit experiment wijzen erop dat de samenstelling van natuurlijke eikenbossen door langere droogteperiodes zou kunnen veranderen: men zou meer wintereiken en hybriden met lange bladsteel kunnen verwachten.

Kristine Vander Mijnsbrugge

Meer lezen? Taxon-Independent and Taxon-Dependent Responsesto Drought in Seedlings from Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Their Morphological Intermediates

foto van serreproef

Feedback