Dode otter ingezameld in Kalmthout en bevestiging van de meerjarige aanwezigheid in de vallei van de Zeeschelde (Marternieuws 23)

Op 9 september 2017 zamelde Caroline Van Gool een otter in op de Putsesteenweg in Kalmthout (provincie Antwerpen). Het is de tweede otter die in Vlaanderen door het Marternetwerk wordt ingezameld. Het vorige exemplaar, dat in Ranst (provincie Antwerpen) werd ingezameld, dateert van 25 oktober 2012.

De otter, een wijfje, was zwaar gehavend, de schedel verbrijzeld en ongeveer alle ingewanden waren gescheurd en verplaatst. Het gewicht van deze otter bedroeg minstens 5.6 kg, door een meervoudige breuk van de ruggengraat konden we de lichaamslengte niet meer bepalen.

Na het nodige reconstructiewerk (de baarmoeder vonden we terug in drie stukken) konden we op basis van het gewicht, de vorm en de grootte van de baarmoeder en de eierstokken met zekerheid stellen dat dit dier nog geen jongen heeft gehad. De tandslijtage en de afmetingen van het dier in het algemeen duiden op een meerjarig (volwassen), maar jong dier. De maag was leeg.

Voor de genetische analyse werken we samen met onze Nederlandse collega’s die over een genetische databank van de Nederlandse populatie beschikken. De vorige ‘Vlaamse’ otter die in Ranst werd doodgereden bleek na onderzoek met een hoge waarschijnlijkheid afkomstig van de Nederlandse populatie.

Dode otter ingezameld in Kalmthout op 9 september 2017, na het nodige reconstructiewerk op de autopsietafel.

baarmoeder

Gewicht, vorm en grootte van de baarmoeder en eierstokken vertellen ons dat dit ottervrouwtje nog geen jongen heeft gehad.

Sinds we in Marternieuws 17 het verhaal brachten van de vestiging van otters in de Zeeschelde hebben we geen nieuws over de otters in de regio meer gebracht. De voorbije drie jaren – de eerste cameravalbeelden dateren van december 2014 – vonden we evenwel nog regelmatig spraints (uitwerpselen) en werden er af en toe nieuwe cameravalopnames gemaakt. Ook in het voorbije najaar werden nog opnames gemaakt, en ondertussen raakten ook enkele (vermoedelijke) zichtwaarnemingen bekend. Omdat er al in 2014 meer dan waarschijnlijk minstens drie otters aanwezig waren, en er sindsdien gedurende drie jaar – tot op vandaag – met zekerheid nog steeds otters aanwezig zijn, kunnen we ervan uitgaan dat de dieren zich hebben voortgeplant in de regio (hoewel er geen strikt bewijsmateriaal is in de vorm van foto’s van kleine otterjongen). Deze boodschap werd gebracht op de eerste editie van de ‘Zoogdierendag’ (Antwerpen, 28/10/2017), waarna een aantal artikels in de media verschenen over de terugkeer van de otter.

Otter Zeeschelde 1

Otter Zeeschelde 2

Otter Zeeschelde 3

Otter in de noordelijke Zeescheldevallei, najaar 2017, foto’s INBO

Feedback