Digitale natuurvrijwilligers helpen invasieve soorten bestrijden (NB 03/15)

Reuzenberenklauw fotograferenSnel ingrijpen is bij invasieve soorten de boodschap. Dit is enkel mogelijk als je vlug op de hoogte bent van hun aanwezigheid en je ook zeker bent dat het om de juiste soort gaat.  Via smartphone apps kunnen burgers nu waarnemingen van invasieve soorten eenvoudig doorgeven. Apps laten toe een foto mee te sturen, waardoor de waarneming gecontroleerd kan worden. De ingebouwde gps geeft een accurate plaatsbepaling en het doorgeven van de data gebeurt in real time als er internetverbinding beschikbaar is. Deze “citizen science” vormt een aanvulling op professionele monitoring van instituten zoals het INBO. Onderzoek toont aan dat dit soort van burgerwetenschap kosteneffectiever is dan klassiek onderzoek. Het helpt bovendien bij de bewustmaking rond de problematiek van invasieve soorten.

In de toekomst zal het gebruik van smartphones voor ecologisch onderzoek verder toenemen. Tegen 2020 beschikt naar verwachting 75% van de Europese bevolking over een smartphone. De technologie zal ook steeds sneller en geavanceerder worden. Zo zal je aan je smartphone meer en meer externe sensoren kunnen koppelen, zoals een bat-detector om vleermuizen mee waar te nemen. De technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar betekenen ook een extra uitdaging bij het ontwerp van citizen science projecten.

Op dit moment bestaan er in Europa tientallen apps om invasieve soorten te melden. De meeste zijn gratis beschikbaar en werden ontwikkeld voor een specifiek project of regio, en worden vaak niet meer ondersteund wanneer het project ten einde loopt en de financiering stopt. Het risico bestaat zo dat de waarnemingen van invasieve soorten over meerdere bronnen verspreid raken. Van zodra er ook nog een paar technische en wettelijke issues worden opgelost, kunnen smartphone apps volledig geïntegreerd worden in de aanpak van de problematiek van invasieve soorten.

Tim Adriaens

Meer lezen: Trying to engage the crowd in recording invasive alien species in Europe: experiences from two smartphone applications in northwest Europe in: Management of Biological Invasions (2015), Vol. 6

Feedback