Dengue fever op komst? BWDS Conferentie 2015 (NB 07/15)

In oktober van dit jaar organiseert de Belgian Wildlife Disease Society (BWDS) haar 6de symposium. Het thema van deze editie is ‘Climate Change & Wildlife Health’. De klimaatverandering  zal naar verwachting economische en ecologische gevolgen hebben. Zo is er een impact op de verspreiding, overdracht en levenscyclus van wildziekten. Met de opwarming van het klimaat vreest men in onze contreien bijvoorbeeld de toename van (sub)tropische ziekten. Deze en andere  wijzigingen in de interactie tussen gastheer en ziekteverwekkers zijn zeker niet eenvoudig vast te stellen of te voorspellen.

Naast een algemene toelichting over de  klimaatverandering op zich, komen onder meer voordrachten rond (sub)tropische ziekten, vector-born diseases, toxische algen en wildziekten in arctische gebieden aan bod.

Ook dit jaar bieden wij onderzoekers  de mogelijkheid om een korte voordracht of poster te brengen rond wildziekten in een bredere context, los van het thema klimaatverandering. Voor de beste posters is er een prijs voorzien. Deadline voor het indienen van een presentatie is 15 september.

Traditioneel is het BWDS-symposium de ideale gelegenheid om kennis uit te wisselen en contacten te leggen  met iedereen die in België, maar ook daarbuiten, rond wildziekten werkt. Registratie kan tot eind september, maar voor augustus is het voordeliger.

Kristof Baert

Praktische info:

  • Datum: vrijdag 16 oktober 2015
  • Plaats: Militair Hospitaal Koningin Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Brussel
  • Erkend door de orde der dierenartsen als voortgezette opleiding
  • Voertaal symposium: Engels
  • Website
Feedback