Debat in Vlaanderen rond vos en everzwijn brengt partijen niet dichter bij mekaar, integendeel (NB 09/15)

De terugkeer van (bijna) verdwenen diersoorten zoals vos en everzwijn heeft de voorbije jaren een hardnekkig debat doen ontstaan. Uit INBO-onderzoek blijkt dat dit debat de partijen niet dichter bij mekaar brengt, maar integendeel oude tegenstellingen bevestigt en zelfs versterkt.

Het INBO bestudeerde de discussies die van 1995 tot 2013 werden gevoerd op diverse fora, waaronder massamedia, sociale media, ledentijdschriften, websites van organisaties, en in het Vlaams Parlement.
Ons onderzoek laat zien dat in die fora dezelfde argumenten voortdurend worden herhaald.

Opvallend is ook dat de discussies zich steeds ontwikkelen in de richting van drie tegenstellingen:

  • Horen de dieren hier thuis of niet?
  • Zijn ze nuttig of schadelijk?
  • Moeten wij hun aantallen reguleren of reguleert de natuur dat zelf?

     

Om hun argumenten kracht bij te zetten, maken de betrokkenen gebruik van verschillende strategieën. Zo gebruiken ze strijdbare taal (‘de strijd tegen het wilde varken wordt op verschillende fronten geopend’) en intensiverende termen (jagers veroorzaken ‘een bloedbad’). Tegenstellingen worden benadrukt en overdreven (zij: de natuurfundamentalisten versus wij: de ‘échte’ natuurliefhebbers) en problemen worden complexer gemaakt door verbanden te leggen die voorheen niet bestonden. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van predatie door vos aan natuurdoelstellingen. Andersdenkenden worden bekritiseerd, gestigmatiseerd en bij momenten zelfs ontmenselijkt.

De discussies worden veelal gevoerd tussen gelijkdenkenden in de eigen media. Hierdoor worden tegenstellingen tussen groepen in stand gehouden en verder aangescherpt.
Het resultaat is dat de discussies zelf, onbedoeld, een verdere polarisatie tot gevolg hebben. Het begrijpen en herkennen van deze patronen kan helpen om het debat om te buigen naar een meer constructieve dialoog tussen de betrokken partijen.

Ann Van Herzele, Noelle Aarts en Jim Casaer

Meer lezen?

  • Van Herzele A., Aarts N., Casaer J. 2015. Wildlife comeback in Flanders: tracing the fault lines and dynamics of public debate. European Journal of Wildlife Research 61: 539-555.
  • Van Herzele A., Aarts N., Casaer J. 2015. To protect or to kill? Polarising dynamics of public debate on foxes and wild boar in Flanders
Feedback