De impact van jacht op patrijs (NB 07-19)

Het gaat niet goed met de patrijs in Vlaanderen: de populatie blijft in elke provincie dalen. De huidige inspanningen voor het herstel van deze soort volstaan niet om de dalende populatietrend een halt toe te roepen. De achteruitgang is in de eerste plaats een gevolg van het erg intensieve landbouwgebruik en de degradatie van het landschap. Het is dan ook vanzelfsprekend dat habitatverbetering een centrale rol heeft bij het herstel van de soort. Maar welke impact heeft jacht op een patrijzenpopulatie? In een nieuw rapport gaan we aan de hand van populatiemodellen na wat de impact van jacht op patrijzenpopulaties is en waarschuwen we voor de gevolgen van overbejaging.

Die modellen illustreren dat de jachtintensiteit een belangrijke rol speelt in de populatieontwikkeling van patrijs. Bij te hoge afschotpercentages (overbejaging) zal de stand altijd achteruit gaan, los van het feit of er al dan niet habitatverbetering plaatsvindt. Overbejaging is dus te allen tijde te vermijden, omdat het de inspanningen van soortherstel teniet zal doen. De huidige jachtwetgeving slaagt er onvoldoende in om overbejaging tegen te gaan. Om het risico op overbejaging te verkleinen, raden we aan om een alternatief te implementeren voor de opdeling in gebieden waar jacht al dan niet wordt toegelaten.

In gebieden met een hogere patrijzenpopulatie, waar het risico op overbejaging lager is, kan een tijdelijk jachtverbod de kans op populatieherstel verhogen, op voorwaarde dat dit gepaard gaat met voldoende maatregelen voor habitatherstel. Habitatverbetering is een bepalende en cruciale factor om te komen tot een duurzaam populatieherstel. Bij ontoereikende of onvoldoende habitatmaatregelen zal de populatie, zelfs bij een jachtverbod, snel terugvallen tot het niveau van voor de invoering van het jachtverbod, om vervolgens verder te dalen.

Thomas Scheppers, Yasmine Verzelen, Koen Devos, Frank Huysentruyt, Jim Casaer, Tim Adriaens, Luc De Bruyn, Koen Van Den Berge, Toon Van Daele en Glenn Vermeersch

Meer lezen: Scheppers T., Verzelen Y., Devos K., Huysentruyt F., Casaer J., Adriaens T., De Bruyn L., Van Den Berge K., Van Daele T., Vermeersch G. (2019). De impact van jacht op patrijzenpopulaties: Wat kunnen populatiemodellen ons leren? Rapporten van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek 2019 (29). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 

Feedback