Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

De esdoorn: een succesvolle ‘gap-specialist’ zonder stamboom (NB 12/16)

Gewone esdoorn is in de voorbije decennia sterk toegenomen: jonge esdoorns zijn vaak overvloedig aanwezig in onze bossen en zelfs open terrein palmen ze vlot in. Vaak weten beheerders niet goed hoe hiermee om te gaan. In Vlaanderen is er geen traditie om met gewone esdoorn te werken. Bovendien heeft gewone esdoorn de status van ‘niet oorspronkelijk inheems’, maar  Vlaanderen ligt wel aan de grens van het natuurlijke areaal, en de vestiging van deze soort in onze regio is een natuurlijk proces.

Met een literatuuronderzoek hebben we getracht meer duidelijkheid te brengen. Gewone esdoorn blijkt een uniek profiel te hebben: de soort kan als geen ander openingen in het kronendak (‘gaps’) koloniseren en dichtgroeien. De vlotte verspreiding van de gevleugelde zaden, de hoge schaduwtolerantie van de jonge boompjes en de snelle jeugdgroei zijn sleutelkenmerken.

Een voordeel van gewone esdoorn is dat hij bodemverzuring kan afremmen, vooral op leemgronden. Gewone esdoorn is ook van belang als producent van nectar, als substraat voor epifyten en als waard- of voedselplant voor een gespecialiseerde fauna. Gewone esdoorn kan waardevol hout opleveren, dat al hogere prijzen haalde dan hout van beuk of eik. In Noordwest-Europa wordt gewone esdoorn steeds minder als een invasieve exoot beschouwd, maar wel meer als een boomsoort die toelaat het bos- en landschapsbeheer te diversifiëren.

Luc De Keersmaeker

Meer lezen: De Keersmaeker L., De Haeck A., De Vos B., Leyman A., Roskams P., Thomaes A., Van der Aa B., Vandekerkhove K.(2016). De ecologische positie van gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en de mogelijkheden van deze boomsoort in landschaps- en bosbeheer. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.12186866). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback