In de bres voor de ernstig bedreigde knoflookpad (NB 07-20)

De Europees beschermde  knoflookpad leeft in voedselrijk stilstaand water in combinatie met een open, schrale landhabitat met losse bodem. Verlies van haar specifieke leefgebied en druk door invasieve vissen herleidden de knoflookpad in ons land tot slechts twee kleine, kwetsbare populaties. Het behoud van de soort vereiste dan ook actie in de vorm van een soortbeschermingsprogramma.

Als onderdeel van de uitvoering van dit soortbeschermingsprogramma kweekt het INBO vanaf dit jaar, in opdracht van Natuur en Bos, ingezamelde eisnoeren op tot grote larven. Dat gebeurt in de kwekerij van het INBO in Linkebeek. Zo geven we de overleving van de knoflookpad in dit kritieke levensstadium een aanzienlijke boost. Een deel van de bijna volgroeide dikkoppen plaatsen we nadien bij in de twee bestaande populaties zodat deze sterker worden. De overige exemplaren worden elders uitgezet. Door ze te (her)introduceren op geschikte, specifiek uitgezochte locaties, vergroten we de totale populatie en vermindert de kans op uitsterven in Vlaanderen.

Met een totaal van ruim 11.000 opgekweekte larven namen we in 2020 alvast een vliegende start. Volgehouden inzet in de kwekerij en op het terrein moet de komende jaren verzekeren dat we de soort in Vlaanderen duurzaam in stand houden.

Jeroen Speybroeck, Johan Auwerx, Loïc van Doorn

Uitzetten knoflooklarven (foto INBO)

Uitzetten van de larven in geschikt habitat (foto INBO)

Feedback