Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

De Biologische Waarderingskaart (BWK)

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een inventarisatie van het biologische milieu en de bodembedekking van Vlaanderen en Brussel.  Een inkleuring in groentinten duidt de biologische waarde van het milieu op een overzichtelijke wijze.  Een ervaren gebruiker kan uit de kaarten het landschap lezen en in een oogopslag het 'groene' karakter van een bepaald gebied afleiden.

Een inventarisatie a.d.h.v. karteringseenheden die staan voor:

  • bodembedekking (bos, akker, grasland, bebouwing,...)
  • vegetatie (zuur eikenbos, natte heide, dotterbloemgrasland,...)
  • kleine landschapelementen (bomenrij, poel, holle weg,...)

Een evaluatie van de biologische waarde:

Kaart met BWK evaluaties: biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol, biologisch minder waardevol,  belangrijke faunistische waarde

Feedback