De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.
De 17de "Characeen Tagung" die op 6-7 juni 2020 in Mol zou doorgaan, werd afgelast en verplaatst naar volgend jaar.

De Biologische Waarderingskaart (BWK)

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een inventarisatie van het biologische milieu en de bodembedekking van Vlaanderen en Brussel.  Een inkleuring in groentinten duidt de biologische waarde van het milieu op een overzichtelijke wijze.  Een ervaren gebruiker kan uit de kaarten het landschap lezen en in een oogopslag het 'groene' karakter van een bepaald gebied afleiden.

Een inventarisatie a.d.h.v. karteringseenheden die staan voor:

  • bodembedekking (bos, akker, grasland, bebouwing,...)
  • vegetatie (zuur eikenbos, natte heide, dotterbloemgrasland,...)
  • kleine landschapelementen (bomenrij, poel, holle weg,...)

 

Een evaluatie van de biologische waarde:

Kaart met BWK evaluaties: biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol, biologisch minder waardevol,  belangrijke faunistische waarde

Feedback