Databank Flanders Wetland Sites (FlaWet1.0)

Medewerkers: Willy Huybrechts, Els De Bie, Piet De Becker, Julie Callebaut

De databank Flanders Wetland Sites (FlaWet1.0) bevat referentiegegevens uit watergebonden gebieden in Vlaanderen. De gegevens werden verspreid over Vlaanderen verzameld gedurende de laatste 15 jaar.

Wetland sites FlaWet

Locatie van de watergebonden gebieden in FlaWet1.0 in Vlaanderen

FlaWet1.0 is een Access databank met informatie over de volgende kenmerken in watergebonden gebieden:

  • grondwaterpeilen
  • chemische samenstelling van het grondwater
  • bodemtype
  • chemische kenmerken van de bodem
  • vegetatiesamenstelling
  • vegetatietype

 

Deze gegevens zijn voor 28 vegetatietypen en bijna 830 referentiesites beschikbaar. De database is kosteloos ter beschikking voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Als u gebruik wenst te maken van de databank, kunt u contact opnemen met Piet De Becker, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel.

De samenstelling van deze databank was niet mogelijk geweest zonder de bijdrage van veel organisaties en individuele personen:

  • Verschillende organisaties hebben onderzoeksprojecten gefinancierd die tot de gegevensverzameling bijdroegen: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (VLINA), Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (Pidpa), Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Veel collega’s, vrienden en vrijwilligers hielpen om de gegevens op het terrein te verzamelen of om bodem- en waterstalen te analyseren.

 

Contact: Piet De Becker

Feedback