Dassen (Marternieuws 22)

West-Vlaamse dassen

In 2016 was er geen voortplanting van dassen op de gekende burcht in het Brugse Houtland, maar dit voorjaar werden er opnieuw drie jongen gefotografeerd met onze cameravallen. Twee zichtwaarnemingen en sporen van dassen op ruime afstand van de burcht sterken ons vermoeden dat er nog andere, niet ontdekte dassenburchten in de regio zijn.

Parende dassen in de Brugse regio

Parende dassen in de Brugse regio, 12 maart 2017, foto INBO

Das met 3 jongen in de Brugse regio

Das met 3 jongen in de Brugse regio, 1 juni 2017, foto INBO

 

Brabantse dassen

In delen van oostelijk Vlaams-Brabant en Waals-Brabant heeft de das intussen opnieuw vaste voet aan grond. Er bereikten ons ook enkele vondsten uit westelijk Vlaams-Brabant en het Brusselse.

Vorig najaar werd een das binnengebracht die in de week van 11 april 2016 werd ingezameld op de B201 in Anderlecht (buiten de Brusselse Ring). De das werd gevonden door Frederik De Smet. Het was een wijfje van 8,868 kg. Dit wijfje had geen jongen op het moment van vondst (niet lacterend) en had voordien ook nog geen jongen gehad. Op basis van de tandslijtage schatten we de leeftijd op  2-3 jaar. Met slechts één oud litteken (bijtwonde) in de hals vertoonde dit wijfje geen sporen van recente sociale activiteit. Mogelijk ging het om een dier dat een tijdlang als eenzaat heeft geleefd. In de maag zaten regenwormen.

Op 1 februari 2017 werd in Galmaarden (nabij de provinciegrens met Oost-Vlaanderen) een dode das gevonden langs de kant van de weg. Omdat de waarnemers zich aanvankelijk niet bewust waren van het belang van de vondst werd de das pas eind maart ingezameld door vrijwilligers van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Geraardsbergen. Het betrof een jong mannetje van circa één jaar. In de maag zat vermalen graan, vermoedelijk afkomstig van een voederplaats.

Op 7 april 2017 kon Leefmilieu Brussel een cameravalopname maken van een das in het Brusselse deel van het Zoniënwoud. Het dier werd tijdens het foerageren gefotografeerd, niet bij een burcht. Deze waarneming vond weerklank in de pers onder de boodschap dat de das terug is in het Zoniënwoud.

Das in het Zoniënwoud

Das in het Zoniënwoud, 7 april 2017, foto Leefmilieu Brussel

Oost-Vlaamse dassen

9 juli 2016: verschillende waarnemers meldden een dode das in Lokeren. Het dier zou er al van de dag tevoren gelegen hebben. Paul Durinck kon het exemplaar inzamelen. Het bleek een heel belangrijke vondst want het betrof een jong van om en bij de vijf maanden. Op die leeftijd lopen de jongen nog rond in het ouderlijke territorium. Enkel zware verstoring van een burchtsite en/of de dood van de moeder kunnen er toe leiden dat een dergelijk jong al aan het zwerven slaat en dus van veel verder kan komen. Deze vondst kan dus wijzen op lokale voortplanting en in dat geval moet er zich in principe in een straal van enkele kilometers daarrond een dassenburcht bevinden.  Er doen al langer verhalen de ronde van dassenaanwezigheid in het Waasland (o.a. in Waasmunster), maar de verhalen zijn vaak erg moeilijk te concretiseren en te verifiëren.

11 juli 2016: Sanne Van Den Berge en Jonathan Janssens filmden een dode das langs de middenberm op de E17 in Beveren. Gezien de locatie kon deze das niet ingezameld worden. Het is niet de eerste keer dat een das werd gevonden langs de E17 in het Waasland. Op 23 augustus 2013 lag er al een exemplaar op de pechstrook in Sint-Niklaas: een oud wijfje (Marternieuws 12). Volgens lokale bronnen werd er begin 2014 vlakbij nog een tweede dode das opgemerkt, enkele honderden meters verder op een parallel wegje. Dit kwamen we pas in 2016 te weten.

9 maart 2017: natuurfotograaf Luc Creylman zag een dode das op de E17 ter hoogte van Heusden. Wij hebben later die dag hetzelfde traject gereden maar de das was al verdwenen. Vorig jaar was er op de E40 in het Brugse ook al een dassenkadaver dat op de dag van de vondst al spoorloos verdween.

April 2017: een kleine, vermoedelijk tijdelijke dassenburcht werd gevonden in de onmiddellijke buurt van het verkeersslachtoffer dat op 11 juli 2016 werd gevonden in Beveren.

Feedback