Continentale databanken voorspellen beter verschuivingen in vlinderpopulatie door klimaatwijziging dan nationale datasets (NB 03-18)

Met de klimaatwijziging verandert de verspreiding van dagvlinders in Europa tegenwoordig in snel tempo. Soorten die vroeger enkel in het zuiden van ons continent voorkwamen, rukken nu gestaag op naar het noorden. Wetenschappers proberen met behulp van statistische modellen te voorspellen welke soorten waar zouden kunnen voorkomen onder gewijzigde klimaatomstandigheden. Maar deze modellen gebruiken vaak enkel de lokale waarden van het huidige klimaat (temperatuur, neerslag) terwijl heel wat soorten ook buiten de grenzen van een bepaald land of bepaalde regio voorkomen en een ruimer bereik in temperatuur en neerslag hebben dan die in eigen land of regio. Bij toekomstvoorspellingen op basis van lokale klimaatvariabelen, gaat men dus voorbij aan het grotere bereik waarin deze soorten kunnen voorkomen.

Uit recente analyses is inderdaad gebleken dat het gebruik van Europese klimaatenveloppen een ander resultaat oplevert dan wanneer enkel de nationale enveloppen gebruikt worden (Titeux et al. 2017).

  • Voor Finland bijvoorbeeld, voorspelden modellen die enkel gebruik maakten van (vrij smalle) nationale klimaatenveloppen dat het aantal dagvlindersoorten er sterk zou toenemen. Modellen die de Europese klimaatenveloppen (de gehele range waarin de soort kan voorkomen) gebruikten, voorspelden dat de vlinderstand in Finland min of meer gelijk zou blijven.
  • In België werd een sterke achteruitgang voorspeld bij gebruik van het lokale klimaatbereik, terwijl op basis van de Europese klimaatenveloppen de vlinderstand niet sterk zou veranderen.
  • In Spanje daarentegen bleek er niet veel verschil tussen de nationale en Europese klimaatenveloppe. Dat kan verklaard worden door het grotere klimaatbereik in Spanje, dat, in tegenstelling tot Finland en België, gaat van zeeniveau tot de bergen (Pyreneeën).

 

Als het nationale klimaatbereik groot genoeg is, kunnen de voorspellingen over de toekomstige verspreiding van dagvlinders beter voorspeld worden dan wanneer dit bereik beperkter is.

Dirk Maes

Meer lezen? Titeux N., Maes D., Van Daele T., Onkelinx T., Heikkinen R.K., Romo H., García-Barros E., Munguira M.L., Thuiller W., van Swaay C.A.M., Schweiger O., Settele J., Brotons L. & Luoto M. 2017. The need for large-scale distribution data to estimate regional changes in species richness under future climate change. Diversity and Distributions 23: 1393-1407. 10.1111/ddi.12634

Feedback