Bossymposium: welke kennis voor het bos van de toekomst? (JB-17)

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Bosforum, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en KU Leuven organiseerde het INBO het Bossymposium op vrijdag 12 mei in het Vlaams Parlement.

Bedoeling was om samen met alle betrokken partners na te denken over de toekomst van het bosonderzoek in Vlaanderen.

Voorbereiding in workshops met stakeholders

Aan het symposium ging een intensieve voorbereiding vooraf. Samen met de universiteiten bracht het INBO de bestaande onderzoeksprogramma’s in kaart. Daarna organiseerde het INBO drie workshops waar beleid, middenveld en wetenschap samen nadachten over uitdagingen en onderzoeksprioriteiten voor het bos in Vlaanderen. Daarbij werd de indeling van IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) als kapstok gebruikt:

  • bossen en biodiversiteit
  • bossen en klimaatverandering
  • bossen, bodem & water
  • bossen voor mensen
  • bosproducten

Kennis uitwisselen en samen op zoek naar prioriteiten op het symposium

Er was een hoge opkomst op het symposium, met 150 deelnemers uit verschillende sectoren: (lokale) beleidsmakers, onderzoekers, eigenaars en beheerders, boomkwekers, bosgroepen,  natuurverenigingen, studenten... In de voormiddag werd er per IUFRO-thema een overzicht gegeven van bestaand onderzoek en prioriteiten voor de toekomst. In de namiddag konden de deelnemers in een interactieve oefening zelf aangeven welke onderzoeksprioriteiten zij zagen.

Actieplan

Samen met de universiteiten heeft het INBO de resultaten verwerkt. In 2018 zal het INBO opnieuw een workshop organiseren om samen met beleid en middenveld een actieplan af te spreken.

Sandra Van Waeyenberge en Gerald Louette

>>Foto’s van het Bossymposium

>>Proceedings en documenten van het voortraject

Feedback