Bossymposium 2017 (NB 07-17)

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Bosforum, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en KU Leuven organiseerde het INBO het Bossymposium. Bedoeling was om samen met alle betrokken partners na te denken over de toekomst van het bosonderzoek in Vlaanderen.

Aan dit symposium ging een intensieve voorbereiding vooraf. Samen met de universiteiten bracht het INBO de bestaande onderzoeksprogramma’s in kaart. Daarna organiseerde het INBO drie workshops waar beleid, middenveld en wetenschap samen nadachten over uitdagingen en onderzoeksprioriteiten voor het bos in Vlaanderen. Daarbij werd de indeling van IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) als kapstok gebruikt:

  • bossen en biodiversiteit
  • bossen en klimaatverandering
  • bossen, bodem & water
  • bossen voor mensen
  • bosproducten

 

Het symposium vond plaats op vrijdag 12 mei. De opkomst was hoog, met 150 deelnemers uit verschillende sectoren: (lokale) beleidsmakers, onderzoekers, eigenaars en beheerders, boomkwekers, bosgroepen,  natuurverenigingen, studenten... In de voormiddag werd er per IUFRO-thema een overzicht gegeven van bestaand onderzoek en prioriteiten voor de toekomst. In de namiddag konden de deelnemers in een interactieve oefening zelf aangeven welke onderzoeksprioriteiten zij zagen.

In het najaar zal het INBO opnieuw een workshop organiseren om de gezamenlijke prioritering te finaliseren.

Sandra Van Waeyenberge en Gerald Louette

>>Meer foto’s van het Bossymposium
>>De proceedings en alle documenten van het voortraject

 

Feedback