Boommarters in het Drongengoed, in de Antwerpse Kempen en in het Wijnendalebos (Marternieuws 21)

Boommarters in het Drongengoed (provincie Oost-Vlaanderen)

Enkele maanden nadat boswachter Marc Spanhove twee marters zag op klaarlichte dag in het Drongengoed, registreerde zijn cameraval er voor het eerst een onmiskenbare boommarter in juli 2014 (Marternieuws 16). In 2015 bleef het stil rond boommarteraanwezigheid in dit boscomplex in het noordwesten van Oost-Vlaanderen.

In het voorbije voorjaar was het echter opnieuw prijs: Eric Blondia kon nieuwe cameravalopnames maken in de maanden februari en maart. 

Boommarter in het Drongengoed

Boommarter gefotografeerd in het Drongengoed, februari 2016 (foto Eric Blondia)

Boommarters in de Antwerpse Kempen

De afgelopen maanden noteerden we opnieuw een aantal cameravalopnames en zichtwaarnemingen op de intussen gebruikelijke locaties (regio Kalmthoutse Heide-Brecht, Retie, Ravels). De meest opmerkelijke zichtwaarneming werd gedaan door Filip van Boven. Hij zag op 7 juli 2016 een moeder met drie jongen in de omgeving van de Kalmthoutse heide. Daarnaast vielen er opnieuw twee verkeerslachtoffers.

Op 20 april 2016 vond Koen Vandekeybus een dode boommarter op de N111 in Kapellen. De boommarter werd ingezameld en naar het stockeerpunt in het NEC De Vroente in Kalmthout gebracht. Dit exemplaar was een volwassen mannetje in goede conditie (niet veel vetreserves maar niet abnormaal weinig voor de tijd van het jaar). In de maag bevond zich een volwassen bosmuis. Het gebit vertoonde niet veel slijtage: dit mannetje moet 1 à 2 jaar oud geweest zijn (exacte leeftijd kan later nog bepaald worden via microscopisch onderzoek van tandcoupes). Dit is al het zevende bekende (en ingezamelde) verkeerslachtoffer in de driehoek Kalmthout-Kapellen-Brecht sinds de vondst van een gewonde boommarter in 2007 in Kalmthout.

Op 12 mei 2016 werd nog een dode boommarter gevonden op de N124 in Wortel (Hoogstraten). Deze vondst werd via Facebook wereldkundig gemaakt. Het is een bijzonder interessante vondst in een regio waar er nog geen boommarterwaarnemingen bekend waren.

Door een misverstand geraakte dit dier helaas niet ingezameld: men ging er van uit dat het inzamelen van platte, stukgereden boommarters weinig zin heeft. We willen graag benadrukken dat ook platgereden Vlaamse boommarters absoluut prioritair in te zamelen zijn. Ze leveren immers waardevolle en zeldzame DNA-stalen op. Het volstaat om even naar de verhouding van ingezamelde marterachtigen te kijken om die zeldzaamheid te benadrukken: de medewerkers van het marternetwerk zamelden 2150 bunzingen, 1700 steenmarters en 900 dassen in. Daar tegenover staan slechts 26 Vlaamse boommarters. Bovendien is het zelfs bij platgereden marters in veel gevallen nog mogelijk om leeftijd en geslacht te bepalen.

Vijf dagen na de vondst van het verkeersslachtoffer in Wortel registreerde de cameraval van boswachter Bart Hoeymans enkele kilometers ten noorden van het verkeerslachtoffer een opname van een boommarter, net aan de Nederlandse zijde van de grens.

Boommarter in Antwerpse Kempen

Boommarter aan de Nederlandse zijde van de grens met Hoogstraten, 18 mei 2016 (foto Bart Hoeymans)

Boommarte ingezameld in Kapellen

Boommarter ingezameld in Kapellen, 20 april 2016 (foto Christoffel Bonte)

Boommarters in het Wijnendalebos (West-Vlaanderen)

Dit voorjaar kon boswachter Koen Maertens opnieuw een boommarter fotograferen met een cameraval in het Wijnendalebos. Nadat we vorig jaar al meerdere boommarteropnames konden maken (gespreid tussen april en augustus, zie Marternieuws 19) kunnen we er van uitgaan dat de soort het jaar rond aanwezig is in het bos. Over de aanwezigheid van jongen hebben we (voorlopig) nog geen zekerheid.

Boommarters in Wijnendale Bos

Boommarter in het bosreservaat Wijnendalebos, 10 februari 2016 (foto Koen Maertens)

Feedback