Boommarters in Aalst (provincie Oost-Vlaanderen) - Marternieuws 20

Op 11 september 2015 kreeg Timo Van der Veken een boommarter voor de lens van zijn cameraval in het Kravaalbos in Aalst en nam daarover met ons contact op. De niet-rafelige, niet-ruige, maar mooi-gladde cilindervormige staart duidde op een eerstejaarsdier (jeugdvacht), m.a.w. een dier geboren in het voorbije voorjaar. Bij jonge mannetjes treedt dispersie vooral in twee perioden op : augustus-oktober, en maart-mei. Dit betekende dat het een dier kon zijn dat niet ter plaatse was geboren, maar kort tevoren ergens het ouderlijke gebied had verlaten – en intussen reeds van een behoorlijk eind ver kon gekomen zijn. Indien het, andersom, wel om lokale voortplanting zou gaan, rees de verwachting dat er meerdere dieren zouden moeten kunnen gefotografeerd worden. Om dit na te gaan werd een opstelling gemaakt om marters te doen kegelen (d.i. op de achterpoten staan), zodat de individueel herkenbare keelvlek mooi in beeld zou worden gebracht. Op 4 en 5 oktober slaagde Timo er in tal van nieuwe opnames te maken, waarbij de keelvlek een aantal keren ook perfect in beeld werd gebracht. Op 5 november dook een boommarter op met een duidelijk verschillende keelvlek. De volgende opname dateert van 11 december, en laat niet toe de keelvlek te beoordelen. Intussen hebben de dieren allemaal een stevige wintervacht, waarbij op beeld geen onderscheid meer te maken valt tussen jong en oud.

Twee boommarters in éénzelfde relatief klein gebied : er zijn een aantal verklaringen mogelijk  – gaande van het toevallig samentreffen van onafhankelijke inwijkelingen, tot effectief lokale voortplanting. Voorlopig kunnen we enkel besluiten dat momenteel dus minstens twee boommarters in het Kravaalbos zitten. Of er ook voortplanting is geweest in het gebied kunnen we op dit moment nog niet zeggen.

De vaststelling van – op zijn minst tijdelijke – vestiging van boommarters in het Kravaalbos is het derde opmerkelijke boommarterfeit in 2015 nadat we eerder in West-Vlaanderen boommarters fotografeerden in het Wijnendalebos (meerdere foto’s gespreid over vier maanden) en het Vloethemveld. De recente vondsten van boommarters op tal van plaatsen in de bosrijke Kempen zijn intussen voor de hand liggend, maar de aanwezigheid van boommarters in relatief kleine en geïsoleerde bossen in West- en Oost-Vlaanderen is dat veel minder. Het Kravaalbos is slechts 80 ha groot en de regio is niet bepaald bosrijk te noemen. In de omgeving van Aalst zijn ons ook geen historische gegevens bekend over het voorkomen van boommarter. De dichtstbijzijnde gekende populatie bevindt zich ten noorden van de Schelde in Sinaai, op zo’n 27 km in vogelvlucht van het Kravaalbos.

Het lijkt er steeds meer op dat boommarters bezig zijn aan een opmerkelijke comeback en zich daarbij niet meer beperken tot grote bosgebieden. Intussen is ook duidelijk geworden dat hun vermogen tot langeafstandsdispersie zeer groot is. De vondst van zendermarter Alain (Marternieuws 15) bij de Westerscheldetunnel is daar slechts één voorbeeldje van.  We zijn er daarom van overtuigd dat we in de toekomst boommarters in eender welk bosgebied in Vlaanderen mogen verwachten.  Een oproep tegelijk om bij het werken met fotovallen extra op te letten bij het beoordelen van marterfoto’s. We zijn steeds bereid om te helpen bij de determinatie. 

Boommarter in het Kravaalbos, 5 november 2015 (foto Timo Van der Veken)

Boommarter in het Kravaalbos, 5 november 2015 (foto Timo Vander Veken)

Feedback