Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Bont dikkopje terug in Engeland na 40 jaar afwezigheid (NB 07/18)

Het bont dikkopje is een kleine, onopvallende dagvlinder die houdt van brede bospaden in loofbossen. In België vind je deze vlinder alleen nog in de Kempen in Vlaanderen, en in de Fagne-Famenne, de Ardennen en de Gaume in Wallonië. De vlinder doet het hier vrij goed en het aantal populaties lijkt zelfs langzaam maar zeker toe te nemen.

In Engeland stierf deze soort uit in 1976, vermoedelijk door een onaangepast bosbeheer. Het stopzetten van hakhoutbeheer (het om de 10 tot 15 jaar terugzetten van bomen tot net boven de grond) en de omzetting van loof- naar naaldbomen maakten de bossen vermoedelijk te donker en te droog voor de laatste populaties van het bont dikkopje.

Door de grote afstand tot de dichtstbijzijnde populaties en de geringe mobiliteit was een herintroductie dan ook de enige mogelijkheid om dit vlindertje terug in Engeland te krijgen. Door gebruik te maken van soortverspreidingsmodellen en gedetailleerde ecologische kennis kon het INBO de meest geschikte regio in Noordwest-Europa aanduiden die de bronpopulaties konden leveren voor de herintroductie in Engeland. Tussen 21 en 23 mei 2018, vingen we samen met enkele Engelse collega’s van Butterfly Conservation een 40-tal bonte dikkopjes in de Fagne-Famenneregio tussen Couvin en Marche-en-Famenne in Wallonië. Na een snelle reis met de Eurostar, werden de Belgische beestjes op 24 mei in Rockingham Forest in de buurt van Peterborough (Engeland) uitgezet in de hoop dat ze er opnieuw een duurzame populatie kunnen uitbouwen.

De lokale natuurbeheerders hebben er alvast alles aan gedaan om het de bonte dikkopjes naar hun zin te maken: dankzij een groot, door de Britse Nationale Loterij gesponsord project werden bossen opnieuw lichtrijk gemaakt, en door een gefaseerd maaibeheer zullen de vlinders ook steeds voldoende nectarplanten kunnen vinden.

En nu is het wachten tot mei volgend jaar om te zien of deze herintroductie geslaagd is …

Dirk Maes

(c) MSN Video

In het nieuws:

 

Feedback