Betere bodemwaterkwaliteit maar nog te veel stikstof in Vlaamse bossen (NB 05-18)

Sinds 1950 hebben Vlaamse bossen te lijden onder luchtvervuiling met zwavel en stikstof door landbouw, verkeer en industrie. Dit leidde tot ernstige bodemverzuring en een verminderde chemische bodemwaterkwaliteit. De voorbije 25 jaar is door (inter)nationale beleidsinspanningen  vooral de uitstoot van zwavel gedaald. In vijf proefvlakken onderzoekt het INBO de impact van luchtvervuiling op Vlaamse bossen op lange termijn.

Trendanalyse onthulde een daling van de neerslag van zwavel en ammoniak. Dat zorgde voor een beperkt herstel van de bodemwaterkwaliteit: de zuurtegraad nam af en de uitspoeling van nitraat en aluminium daalde. Toch is de verzuring van onze bosbodems nog niet gestopt. Vooral de overmaat aan stikstof (ammonium en nitraat) zal nog vele jaren een probleem vormen. De bomen nemen hierdoor nog steeds te veel stikstof op, wat mogelijk het fosforgebrek in bepaalde bossen versterkt.

Verontrustend is dat de depositie van geoxideerd stikstof, vooral afkomstig van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door het verkeer, geen dalende trend vertoont. Onze resultaten tonen aan dat de maatregelen die momenteel voorzien zijn in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vermoedelijk niet zullen volstaan om Natura 2000-boshabitats afdoende te kunnen beschermen tegen 2050. Strengere bijkomende generieke maatregelen om de NOx-uitstoot te beperken zijn wellicht nodig.

Arne Verstraeten, Peter Roskams, Johan Neirynck, Bruno De Vos, Nathalie Cools

Meer lezen? Verstraeten A. (2018). Evolution of soil solution chemistry in temperate forests under decreasing atmospheric deposition in Flanders. PhD thesis, Ghent University, Ghent, Belgium.

Feedback