Best practice voor best practices bij invasieve exoten (NB 09/15)

cover rapportTerreinbeheerders en exotenbestrijders zijn steeds op zoek naar actuele informatie over mogelijke beheermethodes voor invasieve exoten. Het Basisdocument voor het opmaken van een code van goede praktijk (best practice) voor invasieve exoten wil een algemene leidraad zijn bij het opstellen van goede praktijken voor het exotenbeheer. Het is gebaseerd op een screening van bestaande best practices en literatuur over dit onderwerp.

Soortenbeheer is maatwerk. Vaak zijn verschillende beheermethodes bekend, met elk een verschillende effectiviteit. De beheerder moet dan een keuze maken rekening houdend met de lokale situatie, de juridische mogelijkheden en de ruimere context van een gebied. Beheerstrategieën kunnen onder andere preventieve acties, het reguleren van populatieaantallen, schademitigerende maatregelen of landschapsmodificatie omvatten. De methodes, het benodigde materieel en de kosten dienen gedetailleerd beschreven te worden, inclusief de nodige nazorg, afvoer van materiaal, de benodigde vergunningen en registratie, aspecten van dierenwelzijn, enzovoort.

Door in te gaan op al deze aspecten is het rapport een handig naslagwerk of werkdocument voor al wie best practices voor soortenbeheer moet (laten) opmaken.

Tim Adriaens, Jim Casaer

Meer lezen? Adriaens T., Vandegehuchte M., Casaer J. (2015). Basisdocument voor het opmaken van een code van goede praktijk (best practice) voor invasieve exoten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.7041776). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 

Feedback