Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Begrippen beginning with Z

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Zuurequivalent
eenheid om de verzuringsgraad van ver­ontreinigende stoffen te meten. Deze eenheid laat toe om de verschillende verzurende stoffen met elkaar te vergelij­ken. 
Zware metalen
metalen met een atoommassa groter dan 20. Meestal bedoelt men hiermee de groep van vol­gende stoffen: cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood en zink. 
Feedback