Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Begrippen beginning with T

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Terrestrisch

behorend bij of aangepast aan het leven op het land; op het land gevormd. 

Tijamplitude
het hoogteverschil tussen hoog- en laag­water. 
Trofie
voedselrijkdom. 
Trofisch
op de voedselopname(cyclus) betrekking heb­bend. 
Feedback