Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Begrippen beginning with L

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Landbouw met milieu- en natuurdoelen

landgebruiks­klasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle grasland en akker met een milieu- of natuurgerichte beheerover­eenkomst (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 

LARCH (Landscape Ecological Analysis and Rules for the Configuration of Habitat)
 een ruimtemodel dat de potentiële herstelkansen van soorten modelleert. 
Leefgebied
zie Biotoop 
Levensgemeenschap
totaliteit van elkaar beïnvloeden­de, tot verschillende soorten behorende organismen, die samen voorkomen op een zelfde plaats. 
Levensvatbare populatie
een populatie is levensvatbaar wanneer ze een grootte bereikt waarbij de uitsterfkans kleiner is dan 5 % in 100 jaar, ook zonder immigratie. 
Feedback