Begrippen beginning with F

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Fragmentatie
zie versnippering 
Functieverweving
bij functieverweving komen verschil­lende functies gemengd en min of meer gelijkwaardig voor. De objectieven van een andere sector worden daar­bij ingepast in de eigen doelstellingen. Men aanvaardt niet alleen die objectieven, maar ook eigen doelstellingen wor­den herzien of ter discussie gesteld. 
Fytoplankton
plantaardig plankton. (zie ook: Plankton) 
Feedback