Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Begrippen beginning with F

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Fragmentatie

zie versnippering 

Functieverweving
bij functieverweving komen verschil­lende functies gemengd en min of meer gelijkwaardig voor. De objectieven van een andere sector worden daar­bij ingepast in de eigen doelstellingen. Men aanvaardt niet alleen die objectieven, maar ook eigen doelstellingen wor­den herzien of ter discussie gesteld. 
Fytoplankton
plantaardig plankton. (zie ook: Plankton) 
Feedback