Beginnend herstel van verzuring in Vlaamse bossen (JB-15)

Recent INBO-onderzoek naar de trends van opgeloste organische stikstof (dissolved organic nitrogen - DON) in vijf Level II proefvlakken(*) (2005−2013) toont aan dat de concentraties ervan een stijgende trend vertonen, in overeenstemming met een eerder vastgestelde toename van de concentraties van opgeloste organische koolstof (dissolved organic carbon - DOC). Dit bevestigt dat in Vlaamse bossen een beginnend herstel van verzuring optreedt.

De voorbije 20 jaar zijn de verzurende en vermestende deposities van anorganische stikstof (vooral onder de vorm van ammonium) en zwavel (onder de vorm van sulfaat) in de vijf Level II proefvlakken in Vlaanderen sterk gedaald. Dit is hoofdzakelijk te danken aan emissiebeperkende maatregelen in de landbouw- en industriesector. Die verminderde druk door luchtvervuiling heeft in de sterk verzuurde bodems van onze bossen een chemisch herstel op gang gebracht. Zo nam de pH in de bodemoplossing sinds 2005 met ongeveer 0,5 eenheden toe, daalden de concentraties van aluminium in de bodemoplossing, en is de uitspoeling van nitraat naar het grond- en oppervlaktewater in vier van de vijf proefvlakken sterk gedaald. Door het chemisch herstel verhoogt de oplosbaarheid van organisch materiaal in de bodem, wat de toename van de DON concentraties verklaart.

Arne Verstraeten

Meer lezen? Verstraeten A., Verschelde P., De Vos B., Neirynck J., Cools N., Roskams P., Hens M., Louette G., Sleutel S., De Neve S., 2016. Increasing trends of dissolved organic nitrogen (DON) in temperate forests under recovery from acidification in Flanders, Belgium. Science of the Total Environment 553:107‒119.

 
(*) Sinds 1987 voert het INBO in Vlaanderen langetermijnonderzoek uit in vijf proefvlakken van het meetnet intensieve monitoring bosecosystemen (Level II), dat kadert binnen het International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests, ICP Forests (www.icp-forests.net). Een belangrijke doelstelling van het Level II meetnet is het onderzoek naar de effecten van veranderingen in milieu en klimaat op de gezondheidstoestand van bossen. Hierbij gaat ook aandacht naar de thema’s vermesting en verzuring.

 

Feedback