Amerikaanse stierkikker nu ook in de haven van Antwerpen? (NB 12-19)

De Amerikaanse stierkikker heeft zich vanaf 2000 in Vlaanderen weten te vestigen in een groot aantal poelen en vijvers in de Netevallei. Deze niet-inheemse invasieve kikker, die veel groter is dan onze amfibieën, komt ook voor in Frankrijk en Italië. Door zijn vraatzucht heeft de soort een negatieve impact op lokale amfibieënpopulaties. Bovendien wordt gevreesd dat hij drager van (nieuwe) ziektekiemen kan zijn. Daarom wordt in Vlaanderen de laatste jaren veel moeite gedaan om de verdere uitbreiding van de stierkikker te voorkomen en de soort actief te bestrijden op de plaatsen waar ze al gevestigd is.

Recent werden in de Antwerpse haven DNA-sporen van de Amerikaanse stierkikker opgepikt bij door het INBO uitgevoerd Environmental DNA-onderzoek (eDNA). Dit gebeurde eerder toevallig in de marge van de ontwikkeling van een screeningmethode voor de monitoring van amfibieëngemeenschappen in Vlaanderen. We vingen hierbij op twee tijdstippen een zwak signaal op in enkele poelen nabij de Haasop in Kallo, een belangrijke habitat voor onder andere de bedreigde rugstreeppad. Deze waarneming buiten het bekende verspreidingsgebied van de stierkikker in Vlaanderen is erg verontrustend. Daarom zal deze waarneming via bijkomende veldobservaties en eDNA-onderzoek verder worden opgevolgd.

Los van deze recente bevinding start het INBO, in samenwerking met PXL BIO-Research, Provincie Antwerpen, Natuur en Bos en Natuurpunt Beheer vzw, een Europees project ‘LIFE 3n-Bullfrog’ om de soort binnen zijn bekend verspreidingsgebied in Vlaanderen via eDNA in kaart te brengen. De impact op de lokale fauna wordt onderzocht en de soort wordt met een innovatieve techniek bestreden.

Deze nieuwe waarneming in de Antwerpse haven geeft aan dat eDNA-methodieken een efficiënt instrument kunnen zijn om invasieve soorten in kaart te brengen en aan early warning te doen. Het vroegtijdig opsporen is namelijk cruciaal om snel en kostenefficiënt te kunnen ingrijpen.

Rein Brys

3n-Bullfrog ontvangt fondsen van het LIFE Programma van de Europese Unie.

life logo  

kaartje_waarnemingen_stierkikker

Waarnemingen Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen

Feedback