ALTER-Net en Eklipse-consortium formuleren aanbevelingen voor behoud zoetwaterbiodiversiteit (NB 03-2020)

Zoetwaterecosystemen leveren belangrijke diensten zoals waterberging, bescherming tegen overstromingen, koolstofopslag, water en voedsel. Toch behoren ze tot de meest bedreigde ecosystemen in Europa en de wereld. Niet minder dan 75% van de Europese wetlands gingen verloren in de voorbije eeuw. Meer dan terrestrische ecosystemen hebben ze te maken met invasieve uitheemse soorten, habitatfragmentatie en vervuiling. Zoetwater wordt ook schaarser. Volgens de populatie-index van het Living Planet Report van WWF gingen zoetwatersoorten wereldwijd sinds 1970 met 83% achteruit, een achteruitgang die ver boven die van terrestrische en mariene ecosystemen zit. Toch blijven de zoetwaterecosystemen globaal gezien ondervertegenwoordigd in onderzoek en bescherming.

Zeker in het kader van de klimaatverandering is een herstel van zoetwaterecosystemen prioritair. In Europa zijn de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water de belangrijkste beleidsinstrumenten voor het behoud van zoetwatersystemen. INBO-onderzoekers formuleerden samen met een groep onderzoekers van het consortium ALTER-Net en EKLIPSE 15 specifieke aanbevelingen voor het behoud van zoetwaterbiodiversiteit als leidraad voor de post-2020 EU-Biodiversiteitsstrategie. Ze hebben betrekking op thema’s zoals invasieve soorten, geïntegreerd waterbeheer, strategische planning, open data en opkomende technologieën voor monitoring. De aanbevelingen komen net op tijd in het overlegproces voor de opmaak van de nieuwe post-2020 EU-Biodiversiteitsstrategie.

Tim Adriaens, Aaike de Wever, Kris Decleer, Luc Denys

Meer lezen? van Rees, C.B.; Waylen, K.A.; Schmidt-Kloiber, A.; Thackeray, S.J.; Kalinkat, G.; Martens, K.; Domisch, S.; Lillebø, A.I.; Hermoso, V.; Grossart, H.; Schinegger, R.; Decleer, K.; Adriaens, T.; Denys, L.; Jarić, I.; Janse, J.H.; Monaghan, M.T.; De Wever, A.; Geijzendorffer, I.; Adamescu, M.C.; Jähnig, S.C. Safeguarding Freshwater Life Beyond 2020: Recommendations for the New Global Biodiversity Framework from the European Experience. Preprints 2020, 2020010212 (doi: 10.20944/preprints202001.0212.v1).

Feedback