Alle info over grofwildbeheer op één site (NB 07-20)

Wettelijk gezien zijn ree, everzwijn, edelhert en damhert in Vlaanderen grofwildsoorten. Het beheer van deze soorten is dus onderworpen aan de Vlaamse jachtwetgeving. Het afschot wordt geregeld via afschotplannen, en voor elk geschoten dier moet een jager een afschotmeldingsformulier invullen. Het INBO bepaalde samen met Natuur en Bos en de Hubertus Vereniging Vlaanderen welke gegevens op het terrein per dier verzameld moeten worden en hoe die moeten worden gemeten. Zulke gestandaardiseerde gegevens zijn noodzakelijk om de populaties op een wetenschappelijke manier te kunnen opvolgen. Voor de verplicht te melden gegevens, zoals de onderkaaklengte van een geschoten ree, werden duidelijke meetprotocols afgesproken. Sinds 2014 kunnen de meldingsformulieren online ingegeven worden via het E-loket van ANB. Ook de afschotlocatie kan daarbij exact op kaart aangeduid worden.

Tot voor kort bestond de rapportage over deze gegevens uit klassieke rapporten. Nu zijn al deze data online bevraagbaar. Je kan er zelf kiezen voor welke diersoort, op welke schaal (Vlaanderen, provincie, faunabeheerzone, 5x5 km-hok, gemeente) en voor welke jaren je de data wil samenbrengen. Naast aantallen geschoten dieren (absoluut of per 100 ha) zijn ook biologische gegevens te raadplegen (leeftijd, geslacht, leeggewicht, onderkaaklengte).

Grofwildbeheer is in Vlaanderen impactgestuurd. Het beheer is dus gericht op het maximaliseren van de positieve gevolgen en het minimaliseren van de negatieve gevolgen van de aanwezigheid van de soort. Online kan je daarom nu ook de rapportering van verkeersongelukken en schade aan landbouwgewassen door grofwildsoorten consulteren. Omdat het rapporteren van schade (nog) niet verplicht is, is het beeld nu nog fragmentarisch en onvolledig.

Jim Casaer

>> Naar Grofwildjacht-website

Afschot everzwijn per gemeente in 2019

Afschot van everzwijn per gemeente in 2019

Gewicht (zonder ingewanden) van geschoten reeën in Vlaanderen voor de periode 2014 - 2019.

Gewicht (zonder ingewanden) van geschoten reeën in Vlaanderen voor de periode 2014 - 2019

 

Feedback